Feed on
Posts
Comments

Økonomi

Økonomi

Foreningen har en god og sund økonomi med meget lav gældsfaktor. Det skal bemærkes, at boligafgiften også omfatter gratis vaskeri, vedligeholdelse, renovation, drift af fælleshus, ejendomsskat, forsikring, aviser, diverse aktiviteter mv.

Andelsværdien
Hvert år afholdes der en generalforsamling, hvor vi fastsætter priserne (andels-indskuddet) for de enkelte boliger. Vi kunne godt sætte priserne højere – faktisk ca. 37% højere, men foreningen har valgt at priserne skal ligge i et niveau, således at købere med en “normal” indkomst skal have råd til at flytte ind i foreningen.
Foreningen har altid haft og ønsker fortsat at have en god og sund økonomi, hvor der både er penge til drift, men også til evt. renteforhøjelse, ved-ligeholdelse, fornyelse og velfærd.

 

Comments are closed.