Feed on
Posts
Comments

Beslutninger

Beslutninger

Når der skal træffes beslutninger gøres det på flere planer.

Foreningen har en bestyrelse, der udsender dagsordner og holder månedentlig møder. Hver måned afholder vi fællesmøder hvor stort og småt drøftes og der kan tages beslutninger.

Hver arbejdsgruppe har et budget som godkendes på den årlige generalforsamling, udfra dette budget beslutter arbejdsgrupperne hvad pengene går til. Større beslutninger til indkøb godkendes på fællesmøder.

Comments are closed.