Feed on
Posts
Comments

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper

Et af kerneelementerne i vores fællesskab er vores arbejdsgrupper. Via arbejdsgrupperne får vi dagligdagen til at hænge sammen. Alle voksne beboere skal indtræde i minimum én arbejdsgruppe. Nedenfor kan du se en liste over grupperne og læse om vores opgaver i diverse grupper.


Bestyrelsen
Indflyttergruppen
Redaktionsgruppen
IT- gruppen
Fælleshus- og Kunstgruppen
Arbejdsdagsgruppen
Indkøbsgruppen
Børnegruppen
Viceværtsgruppen
Værkstedsgruppen
Genbrug- og Storskraldsgruppen
Udegruppen
Urtebedsgruppen
Hønsegruppen
Ad-hoc parkeringsgruppen
Festgruppen
Øl/Vand gruppen
Kagegruppen

Bestyrelsen

  • Planlægger fællesmøder 1 gang hver måned.
  • Bestyrelsen består af: 1 Formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Indflyttergruppen

  • Hjælper med køb og salg af boligere
  • Afholder informationsmøder og åbenthus for ansøgere
  • Annoncere diverse steder

Redaktionsgruppen

  • Opdatere hjemmesiden både intern og ekstern

IT-gruppen

  • Support til diverse IT-problemer
  • Vedligeholder mail-arbejdsgrupper
  • Opdaterer hjemmesiden (ikke indhold,men tekniske opdateringer)
  • Håndtering af fakturering vedr. webhotel og domænenavn.

Fælleshus- og kunstgruppen

  • Vedligehold og indkøb af fælleshusets inventar, maskinpark og rengøringsmidler
  • Vedligehold og indkøb af planter udenfor fælleshuset
  • Planlægning af kunstudstillinger i fælleshuset

Arbejdsdagsgruppen

  • Tilrettelæggelse og afholdelse af årets 4 arbejdsdage

Indkøbsgruppen

  • Indkøb og opfyldning af basis varer

Børnegruppen

  • Afholder årlige arrangementer
    a) fastelavnsfest
    b) juleværksted
  • Frivillige arrangementer arrangeres lejlighedsvis, f.eks. græskar skæring, filtdag, elektronikdag, biografaften, rundboldtunering.
  • Vedligehold og indkøb af udvendige legepladser
  • Vedligehold og indkøb af inventar til legerum og ungerum i fælleshuset

Viceværtsgruppen

  • Vedligehold af boligernes ydre, herunder facader, tage, vinduer og yderdøre
  • Vedligehold af boligernes gasfyr
  • Vedligehold af Fælleshuset ude og inde, herunder el, gas, vand og afløb
  • Vedligehold af Fælleshusets fyr, vaskemaskiner,
  • Vedligehold af fællesarealernes faste belægninger, jordledninger og belysning

Værkstedsgruppen

  • Generel oprydning i værkstedet en gang ca. hver 2. måned.
  • Vedligeholdelse og overblik over værktøj og arbejdsredskaber i værkstedet.

Genbrug- og Storskraldsgruppen

  •  At bortskaffe Fælledens affald, som ikke indgår i den kommunale renovation.
  • Ordner tøj og samler batterier og kører dette til genbrug.
  • Sørger for containere i containergården og giver instrukser ang. brug af disse
  • Laver procedurer for salg/bortgivelse af ting af sager

Udegruppen

  • Ansvarlig for alle grønne områder, udvikling, drift og vedligehold
  • Vedligehold og drift af faste belægninger
  • Maskiner til vedligeholdelse af ude områderne, indkøb, drift og vedligehold
  • Planlægning af udførelsen af ovenstående
  • Planlægning af græsslåning, beskæring, vinterfejning, indkøb af redskaber

Urtebedsgruppen

  • Vedligehold af urtebed

Hønsegruppen

  • Pasning af høns (turnusordning på 1 uge af gangen)
  • Indsamling af æg
  • Slagtning af høns og udrugning af kyllinger
  • Vedligehold af hønsegård

Ad-hoc parkeringsgruppen

  • Søger for at alle har en parkeringsplads

Festgruppen

  • Arrangerer fester, herunder Skt. Hans og sommerfest

Øl/vand gruppen

  • Søger for indkøb af øl og vand til særlige lejligheder og opgører regnskabet

Kagegruppen

  • Laver kager til diverse lejligheder

 

Comments are closed.