Feed on
Posts
Comments

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper

Et af kerneelementerne i vores fællesskab er vores arbejdsgrupper. Via arbejdsgrupperne får vi dagligdagen til at hænge sammen. Alle voksne beboere skal indtræde i minimum én arbejdsgruppe. Nedenfor kan du se en liste over grupperne og læse om vores opgaver i diverse grupper.


Bestyrelsen
Indflyttergruppen
Redaktionsgruppen
IT- gruppen
Fælleshus- og Kunstgruppen
Arbejdsdagsgruppen
Indkøbsgruppen
Børnegruppen
Viceværtsgruppen
Værkstedsgruppen
Genbrug- og Storskraldsgruppen
Udegruppen
Urtebedsgruppen
Hønsegruppen
Ad-hoc parkeringsgruppen
Festgruppen
Øl/Vand gruppen
Kagegruppen

Bestyrelsen

 • Planlægger fællesmøder 1 gang hver måned.
 • Bestyrelsen består af: 1 Formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Indflyttergruppen

 • Hjælper med køb og salg af boligere
 • Afholder informationsmøder og åbenthus for ansøgere
 • Annoncere diverse steder

Redaktionsgruppen

 • Opdatere hjemmesiden både intern og ekstern

IT-gruppen

 • Support til diverse IT-problemer
 • Vedligeholder mail-arbejdsgrupper
 • Opdaterer hjemmesiden (ikke indhold,men tekniske opdateringer)
 • Håndtering af fakturering vedr. webhotel og domænenavn.

Fælleshus- og kunstgruppen

 • Vedligehold og indkøb af fælleshusets inventar, maskinpark og rengøringsmidler
 • Vedligehold og indkøb af planter udenfor fælleshuset
 • Planlægning af kunstudstillinger i fælleshuset

Arbejdsdagsgruppen

 • Tilrettelæggelse og afholdelse af årets 4 arbejdsdage

Indkøbsgruppen

 • Indkøb og opfyldning af basis varer

Børnegruppen

 • Afholder årlige arrangementer
  a) fastelavnsfest
  b) juleværksted
 • Frivillige arrangementer arrangeres lejlighedsvis, f.eks. græskar skæring, filtdag, elektronikdag, biografaften, rundboldtunering.
 • Vedligehold og indkøb af udvendige legepladser
 • Vedligehold og indkøb af inventar til legerum og ungerum i fælleshuset

Viceværtsgruppen

 • Vedligehold af boligernes ydre, herunder facader, tage, vinduer og yderdøre
 • Vedligehold af boligernes gasfyr
 • Vedligehold af Fælleshuset ude og inde, herunder el, gas, vand og afløb
 • Vedligehold af Fælleshusets fyr, vaskemaskiner,
 • Vedligehold af fællesarealernes faste belægninger, jordledninger og belysning

Værkstedsgruppen

 • Generel oprydning i værkstedet en gang ca. hver 2. måned.
 • Vedligeholdelse og overblik over værktøj og arbejdsredskaber i værkstedet.

Genbrug- og Storskraldsgruppen

 •  At bortskaffe Fælledens affald, som ikke indgår i den kommunale renovation.
 • Ordner tøj og samler batterier og kører dette til genbrug.
 • Sørger for containere i containergården og giver instrukser ang. brug af disse
 • Laver procedurer for salg/bortgivelse af ting af sager

Udegruppen

 • Ansvarlig for alle grønne områder, udvikling, drift og vedligehold
 • Vedligehold og drift af faste belægninger
 • Maskiner til vedligeholdelse af ude områderne, indkøb, drift og vedligehold
 • Planlægning af udførelsen af ovenstående
 • Planlægning af græsslåning, beskæring, vinterfejning, indkøb af redskaber

Urtebedsgruppen

 • Vedligehold af urtebed

Hønsegruppen

 • Pasning af høns (turnusordning på 1 uge af gangen)
 • Indsamling af æg
 • Slagtning af høns og udrugning af kyllinger
 • Vedligehold af hønsegård

Ad-hoc parkeringsgruppen

 • Søger for at alle har en parkeringsplads

Festgruppen

 • Arrangerer fester, herunder Skt. Hans og sommerfest

Øl/vand gruppen

 • Søger for indkøb af øl og vand til særlige lejligheder og opgører regnskabet

Kagegruppen

 • Laver kager til diverse lejligheder

 

Comments are closed.